Στο Fomo.gr θεωρούμε την επικοινωνία με τους αναγνώστες μας πολύ σημαντική, γι’αυτό και διαβάζουμε και απαντάμε (αν αυτό κρίνεται αναγκαίο) σε κάθε μήνυμα που λαμβάνουμε στο email μας.

Παρακαλώ πολύ να μη στέλνετε email με τεχνολογικές απορίες ή προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Αυτά προτιμότερο είναι να αναρτώνται σε σχόλια κάτω από τους τεχνολογικούς οδηγούς του site, ώστε να τα διαβάζουν κι άλλοι αναγνώστες που ίσως αντιμετωπίζουν ίδιες καταστάσεις με εσάς.

Για να επικοινωνήσετε, μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση [email protected].