Επικοινωνία

Στο Fomo.gr θεωρούμε την επικοινωνία με τους αναγνώστες μας πολύ σημαντική, γι’αυτό και διαβάζουμε και απαντάμε (αν αυτό κρίνεται αναγκαίο) σε κάθε μήνυμα που λαμβάνουμε στο email μας!

Για να επικοινωνήσετε, μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση fomo.gr email.